Gribaldi's Dream LAdy M

Zweibrücker

Dunkelbraun, *2004, 172cm

V: Gribaldi v. Kostolany

M: Dream Lady One v. Dream of Glory