Vitalia M

Stute, Fuchs, *2017, 168cm

V.: Vitalis v. Vivaldi

M.: Donauelfe M v. Gribaldi - Pandur AA